LANGUAGE:  PL  |  EN RU

О журнале

 

Редакция

Cвязаться

Контакты

BiTP. Безопасность и Пожарная Техника

Научно-Исследовательский Центр Противопожарной Охраны

им. Иосифа Тулишковскего

Государственный Исследовательский Институт

Nadwiślańska 213, 05-420

Józefów k/Otwocka

 

Секретарь Редакции

магистр Катажина Шулеевска

Секретарь Редакции

магистр Эльжбета Мушиньска

магистр Анна Голиньска

Dział Wydawnictw i Promocji CNBOP-PIB

Tel.: +48 (22) 769 32 20
Email: kwartalnik@cnbop.pl

 

НАУЧНЫЙ CОВЕТ

prof. Bogdan Z. Długogórski, Murdoch University in Perth, Australia

prof. dr. inż. Aleš Dudáček, Technical University of Ostrava, Czech Republic

prof. 范维澄 (Fan Weicheng), 中国科学技术大学/State Key Laboratory of Fire Science – University of Science and Technology of China, China

проф. Андрей Кузык, Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности

Александр Васильевич Матюшин, д-р, ФГБУ ВНИИПО МЧС России

генерал-полковник внутренней службы Шамсутдин Шарабутдинович Дагиров, д-р, Академия ГПС МЧС России

prof. dr inż. Rainer Koch, Uniwersytet w Paderborn, Institute for Fire and Rescue Technology in Dortmund, Germany

prof. dr inż. Venkatesh Kodur, Michigan State University, USA

prof. Jesús Ignacio Martínez Paricio, Universidad Complutense de Madrid, Spain

dr inż. Hauke Speth, Institute for Fire and Rescue Technology in Dortmund, Germany

dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPIS, Military Institute of Armoured and Automotive Technology, Poland

prof. Asif Usmani, BRE Centre for Fire Safety Engineering – The University of Edinburgh, United Kingdom

Dr. Ai Sekizawa, prof., Tokyo University of Science, Japan

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

майор д-р инж. Дариуш Врублевски, Научно-Исследовательский Центр Противопожарной Охраны им. Иосифа Тулишковскего Государственный Исследовательский Институт

 

СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ

магистр Катажина Шулеевска, Научно-Исследовательский Центр Противопожарной Охраны им. Иосифа Тулишковскего Государственный Исследовательский Институт

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Дорота Бжезиньска, д-р инж – Редактор Отдела: Пожарная инженерия

д-р инж. Роберт Воляньски – Редактор Отдела: Исследования и Развитие

майор д-р Мариуш Фельтиновски – Редактор Отдела: Case Study – Анализ Акции

мл. бриг. д-р Мариуш Хомончик – Редактор Отдела: С практики для Практики

cтарший бригадир д-р инж. Григорий Станкевич – Редактор Отдела: Обучение и пропагандирование знаний

д-р Томаш Венсерски – Редактор Отдела: Техника и Технология

проф. Бернард Висьневски – Редактор Отдела: Гуманистические и общественные науки на благо безопасности

Магдалена Витт, д-р мед. наук – Редактор Отдела: Служба спасения и медицина катастроф

д-р Бэата Янас – Редактор Отдела: Здравоохранение

бригадир д-р инж. Яцек Збоина – Редактор Отдела: Сертификаты, Одобрения и Рекомендации

подполковник магистр инж. Кшиштоф Бискуп – Редактор Отдела: Партнерство для развития в целях безопасности

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ

магистр Эльжбета Мушиньска

магистр Анна Голиньска

 

ЯЗЫКОВОЙ РЕДАКТОР – ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК

магистр Катажина Шулеевска

 

ЯЗЫКОВОЙ РЕДАКТОР – РУССКИЙ ЯЗЫК

магистр инж. Юлия Мазур

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

д-р Агнешка Силушик – Университет Естественных и Гуманитарных Наук в г. Седльце

Рецензенты

2017

 1. Bartkowiak Danuta, dr – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 2. Biedugnis Stanisław, prof. zw. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Politechnika Warszawska
 3. Bieńkowski Paweł, dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Wrocławska
 4. Boduszek Daniel, dr hab. prof. – University of Huddersfield
 5. Borecka-Biernat Danuta, dr hab. prof. nadzw. – Uniwersytet Wrocławski
 6. Budzyński Mieczysław, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 7. Cebula Grzegorz Marek, dr n. med. – Uniwersytet Jagielloński
 8. Chwała Wiesław, dr hab. – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 9. Czarnocki Krzysztof, dr inż. – Politechnika Lubelska
 10. Dworecki Stanisław, prof. zw. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 11. Dygdała Roman, prof. zw. dr hab. – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
 12. Dymek Stanisław, prof. zw. dr. hab. inż. – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 13. Dziubiński Marek, prof. zw. dr hab. inż. – Politechnika Łódzka
 14. Fehler Włodzimierz, dr hab. prof. UPH – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 15. Feltynowski Mariusz, bryg. dr inż. – CNBOP-PIB
 16. Garstka Tomasz, dr inż. – Politechnika Częstochowska
 17. Glema Adam – dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Poznańska
 18. Gor’kova Irina Alekseevna, prof. – Herzen State Pedagogical University of Russia, Rosja
 19. Grabarek Iwona, dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Warszawska
 20. Grabowski Andrzej, dr hab. inż. prof. nadzw. – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
 21. Grajewski Sylwester, dr inż. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 22. Guzewski Piotr, dr – Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
 23. Gwizdałła Tomasz, dr hab. – Uniwersytet Łódzki
 24. Kalinenko Ludmiła, dr – Ukraiński Instytut Naukowo-Badawczy Obrony Cywilnej, Ukraina
 25. Karczewski Jerzy, dr
 26. Kaszuwara Waldemar, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 27. Kaźmierski Tomasz, dr inż. – Politechnika Poznańska
 28.  Kielin Jan, st. bryg. w st. spocz. mgr inż. – CNBOP-PIB
 29. Kieliszek Sylwester, st. bryg. w st. spocz. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 30. Klukowski Krzysztof, prof. dr hab. n. med. – Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego
 31. Konieczny Jerzy, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 32. Kosowski Bogdan, dr hab. inż. prof. nadzw. – Uniwersytet Jagielloński
 33. Kovalev A.I., dr – Uniwersytet w Czerkasach, Ukraina
 34. Kowalski Marek, nadbryg. w st. spocz.
 35. Krzyżyńska Renata, dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Wrocławska
 36. Kubiak Krzysztof, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 37. Kubiak Tomasz, dr – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego
 38. Kubiak Tomasz, prof. dr hab. inż. – Politechnika Łódzka
 39. Kubicki Grzegorz, dr inż. – Politechnika Warszawska
 40. Kulbik Marian, dr hab. inż. – Politechnika Gdańska
 41. Kwietniewski Marian, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 42. Lachiewicz Stefan, prof. zw. dr hab. – Politechnika Łódzka
 43. Leszczyński Piotr Konrad, dr – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 44. Longwic Rafał, dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Lubelska
 45. Malara Zbigniew, prof. zw. dr hab. inż. – Politechnika Wrocławska
 46. Mizerski Andrzej, st. bryg. dr hab. inż. prof. nadzw. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 47. Młynarczyk Mariusz, ppłk dr – Akademia Sztuki Wojennej
 48. Nogalski Bogdan, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Gdański
 49. Obolewicz Jerzy, dr inż. – Politechnika Białostocka
 50. Pecio Mariusz, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 51. Pich Robert, mjr dr inż. – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 52. Piechowiak-Lamparska Joanna Maria, dr – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 53. Płaczek Adam, dr – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 54. Pozierak Andrzej, st. bryg. w st. spocz. mgr inż.
 55. Półka Marzena st. bryg. dr hab. prof. nadzw. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 56. Rak Janusz, prof. zw. dr hab. inż. – Politechnika Rzeszowska
 57. Roguski Jacek, dr inż. – CNBOP-PIB
 58. Runkiewicz Leonard, prof. dr hab. inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 59. Rutkiewicz Artur, dr inż. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 60. Rzeszut Katarzyna, dr hab. inż. – Politechnika Poznańska
 61. Salomonowicz Zdzisław, mł. bryg. dr inż . – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 62. Schroeder Maciej, nadbryg. w st. spocz.
 63. Sekizawa Ai, dr prof. – Tokyo University of Science, Japonia
 64. Selianinau Mikhail, dr hab. prof. nadzw. – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 65. Skomra Witold, dr inż. – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 66. Skowroński Wojciech, prof. zw. dr hab. inż. – Politechnika Wrocławska
 67. Słota Krzysztof, dr inż. – Politechnika Śląska
 68. Smyk Stanisław, dr hab. inż. prof. nadzw. – Akademia Sztuki Wojennej
 69. Sobczyk Bartosz, dr inż. – Politechnika Gdańska
 70. Sokołowski Grzegorz, ks., dr hab. prof. nadzw. – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 71. Sowizdraniuk Piotr, st. kpt. dr inż. – SA PSP w Krakowie
 72. Stec Małgorzata, dr – Uniwersytet Rzeszowski
 73. Stelcer Bogusław, dr – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 74. Suligowski Ziemowit, prof. dr hab. inż. – Politechnika Gdańska
 75. Sygit Bogusław, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Łódzki
 76. Szczerba Jacek, dr hab. inż. prof. nadzw. – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 77. Szopa Tadeusz, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 78. Ścibiorek Zbigniew, prof. dr hab. inż. – Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 79. Ścieranka Grzegorz, dr inż. – Politechnika Śląska w Gliwicach
 80. Talarek Marcin, mgr inż. – Instytut Techniki Górniczej
 81. Terelak Jan F., prof. dr hab. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 82. Traciłowski Tomasz, bryg. mgr inż. – SA PSP w Krakowie
 83. Turkowski Romuald, prof. dr hab. – Uniwersytet Warszawski
 84. Urban Józef, ks. dr hab. nauk teologicznych – Uniwersytet Opolski
 85. Wagner Peter, dr – Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów
 86. Węgrzyński Wojciech, dr inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 87. Wiszniowski Robert, prof. dr hab. – Uniwersytet Wrocławski
 88. Witkowski Artur, dr – The University of Central Lancashire, Wielka Brytania
 89. Wojewódzka-Żelezniakowicz Marzena, dr hab. med. – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 90. Wolff Andrzej, dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 91. Zboina Jacek, bryg. dr inż. – CNBOP-PIB
 92. Zeńczak Michał, dr hab. inż., prof. nadzw – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecin

2016

 1. Abramowicz Marian, prof. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 2. Arestovich D.N., dr – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);
 3. Augustyn Sławomir, płk dr. hab. inż. – Akademia Sztuki Wojennej
 4. Bagieński Jan, dr hab. inż., prof. nadzw. Pol.Pozn. – Politechnika Poznańska
 5. Banyś Witold, mgr inż. – SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
 6. Berezuckiy Vyacheslav, prof. – National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute (Ukraina)
 7. Białecki Ryszard, prof. dr hab. inż. – Politechnika Śląska
 8. Błaszczyk Andrzej, prof. dr hab. inż. – Politechnika Łódzka
 9. Bobrinev E.V., Federal State Establishment All Russian Research Institute for Fire Protection of Ministry of Russian Federation for Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters (Rosja)
 10. Bobyak V.V., dr – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);
 11. Boczkowska Anna, dr hab. inż., prof. PW – Politechnika Warszawska
 12. Brzezińska Dorota, dr inż. – Politechnika Łódzka
 13. Buczkowski Daniel, dr inż. – Instytut Przemysłu Organicznego
 14. Burciu Zbigniew, prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. prof. zw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 15. Cała Jan
 16. Celiński Maciej, dr inż. – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 17. Chruzik Katarzyna, dr inż. – Politechnika Śląska
 18. Cieślik Jerzy, dr hab. – Akademia Leona Koźmińskiego
 19. Czarnecki Robert, st. bryg. mgr inż. – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 20. Długosz Marek – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
 21. Dobrzyńska Renata, dr inż. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 22. Dyja Henryk, prof. dr hab. inż. – Politechnika Częstochowska
 23. Dziubiński Marek Stanisław, prof. dr hab. inż. – Politechnika Łódzka
 24. Fedorov A.V., dr hab. prof. – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 25. Frolov A.I., dr – Tomsk State University (Rosja)
 26. Furmański Piotr, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 27. Furtak-Niczyporuk Marzena, dr n. med. – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 28. Gajek Agnieszka, dr – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 29. Gałązkowski Robert, dr hab. n. med. – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 30. Glema Adam, dr hab. inż. prof. PP – Politechnika Poznańska
 31. Głowiński Józef, prof. dr hab. inż. – Politechnika Wrocławska
 32. Gnyba Marcin, dr inż. – Politechnika Gdańska
 33. Grabowski Andrzej, dr hab. inż, prof. nadzw. CIOP-PIB – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 34. Grabowski Paweł, dr inż. – Politechnika Warszawska
 35. Grajewski Sylwester, dr inż.- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 36. Grosset Ryszard, dr prof. UTH – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej
 37. Grucza Bartosz, dr – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 38. Guliński Jacek, dr hab., UAM – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 39. Gumińska Jolanta, dr hab. inż. – Politechnika Śląska
 40. Iftodi L.A. – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 41. Izak Piotr, dr hab. inż. prof. nadzw. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 42. Jaskółowski Waldemar, bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 43. Karczewski Jerzy, dr
 44. Kaziev M.M., dr – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 45. Kitsak A.I., dr – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);
 46. Klapsa Wojciech, mł. bryg. mgr inż. – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 47. Klemens Rudolf, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 48. Konieczny Jerzy, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 49. Kosowski Bogdan, dr hab. inż. prof. nadzw. WSZOP – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 50. Koszczyc Tadeusz, prof. dr hab. – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 51. Kovalev A.I., dr – Academy of Fire Safety named after Chernobyl Heroes (Ukraina);
 52. Kowalski Robert, dr hab. inż., prof. nadzw. PW – Politechnika Warszawska
 53. Kowolik Bernard, dr inż. – Politechnika Śląska
 54. Kram Dorota, dr inż.- Politechnika Krakowska
 55. Król Pawel, dr inż. – Politechnika Warszawska
 56. Kubiak Tomasz, dr – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP woj. Zachodniopomorskiego
 57. Kubicki Grzegorz, dr inż. – Politechnika Warszawska
 58. Laskowska Zofia, dr inż.
 59. Lesiak Piotr, inż. – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 60. Leszczyński Tomasz, st. bryg. w st. spocz. mgr inż.
 61. Maj Piotr, dr inż. – Politechnika Warszawska
 62. Majchrzak Dariusz, płk dr hab. – Akademia Obrony Narodowej
 63. Maranda Andrzej, prof. dr hab. inż. – Wojskowa Akademia Techniczna
 64. Marzec Marek, dr – Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP
 65. Matyka Maciej, dr – Uniwersytet Wrocławski
 66. Matysiak Antoni, prof. dr hab. inż. – Uniwersytet Zielonogórski
 67. Mądrzycki Przemysław, ppłk dr inż. – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 68. Michailiuk Bogdan, dr hab. inż. – Akademia Sztuki Wojennej
 69. Mikhaylov E.S., mgr – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 70. Mitkowski Piotr, dr inż. – Politechnika Poznańska
 71. Mizera-Pietraszko Jolanta, dr – Uniwersytet Opolski
 72. Mizerski Andrzej, bryg. dr hab. inż. prof. SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 73. Musioł Dariusz, dr inż. – Politechnika Śląska
 74. Musioł-Urbańczyk Anna, dr inż. – Politechnika Śląska
 75. Navrotskiy O.D., dr – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);
 76. Nawrat Stanisław, prof. dr hab. inż. – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 77. Nowakowski Mirosław, dr hab. inż., prof. ITWL – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 78. Nowicki Tomasz, st. bryg. mgr – Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
 79. Obolewicz Jerzy, dr inż. – Politechnika Białostocka
 80. Ogrodnik Paweł, dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 81. Pak Elena – EMERCOM of Russia (Rosja)
 82. Paszkiewicz Adam, dr hab. – Uniwersytet Łódzki
 83. Pekhotnikov A.V- VNIIPO, Federal State Establishment All Russian Research Institute for Fire Protection of Ministry of Russian Federation for Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters (Rosja)
 84. Piasta Wojciech Grzegorz, dr hab. inż. prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska
 85. Pich Robert, mjr dr inż. – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
 86. Porowski Rafał, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 87. Półka Marzena, st. bryg. dr hab. prof. nadzw. SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 88. Roguski Jacek, dr inż. – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 89. Różański Paweł, dr – AWF, Wydział Biała Podlaska
 90. Rubin Jan Antoni, dr inż. – Politechnika Śląska
 91. Runkiewicz Leonard, prof. dr hab. inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 92. Rzeszut Katarzyna, dr hab. inż. – Politechnika Poznańska
 93. Salamonowicz Zdzisław, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 94. Sekret Robert, prof. dr hab. inż. – Politechnika Częstochowska
 95. Semerak M.M., prof. dr hab. – Lviv Polytechnic National University (Ukraina)
 96. Skowroński Wojciech, prof. dr hab. inż. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 97. Solarz Jarosław, dr inż. – Akademia Sztuki Wojennej
 98. Sowizdraniuk Piotr, st. kpt. dr – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
 99. Sozański Marek, prof. dr hab. inż. – Politechnika Poznańska
 100. Stempiński Szczepan, dr – Uniwersytet Szczeciński
 101. Sulik Paweł, dr inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 102. Sulimenko V.A., dr – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 103. Szczerba Jacek, dr hab. inż., prof. nadzw. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 104. Ścieranka Grzegorz dr inż. – Politechnika Śląska
 105. Śleszyński Przemysław, dr hab., prof. nadzw. IGiPZ – Polska Akademia Nauk
 106. Telak Jerzy, dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 107. Teodorczyk Andrzej, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 108. Tyburska Agata, mł. insp. dr hab. – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 109. Wąs Jarosław, dr inż. – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 110. Węgrzyński Wojciech, mgr inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 111. Wiśniewski Tomasz, mł. bryg. mgr inż. – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 112. Witkowski Artur, dr inż. – University of Central Lancashire (Wielka Brytania)
 113. Włodarski Andrzej, prof. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 114. Wnęk Waldemar, st. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 115. Wolański Robert, bryg. dr inż. – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 116. Zamiar Zenon, prof. dr hab. – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
 117. Zieliński Mariusz, prof. dr hab. – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 118. Zyśko Dorota, dr hab. prof. nadzw. – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2015 (скачать)

2014 (скачать)

linia

Правила

Цель и тематический спектр журнала

Журнал „BITP. Безопасность и Пожарная Техника” это рецензируемый научный журнал, в котором публикуются оригинальные научные статьи, предварительные отчёты, обзорные статьи, исследования случая, а также статьи с практики для практики. Его основные цели это поддержка трансфера знаний в Польше и за рубежом, содействие результатам исследований и инновационным мероприятиям, а также образование для безопасности.

Тематический спектр журнала:

 • пожарная охрана
 • антикризисное управление
 • защита населения
 • инженерия пожарной безопасности
 • образование для безопасности
 • процессы горения, взрыва и тушения
 • безопасность зданий
 • пожарная техника
 • медицина катастроф и служба спасения
 • управление безопасностью
 • стратегия безопасности
 • другие темы, связанные с широким значением понятия безопасность
Базы
 • EBSCO
 • J-Gate
 • Ulrich’s Periodicals Directory
 • Index Copernicus
 • Реферативный журнал / ВИНИТИ
 • RINC
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB
 • РИНЦ
 • КиберЛенинка
 • CEON Biblioteka Nauki
 • e-publikacje Nauki Polskiej
 • ibuk.pl
 • Google Books / Google Play
Рецензийный процесс

Все поступающие в Редакцию статьи проходят следующую процедуру согласно с указаниями Министерства Науки и Высшего Образования:

1. Вступительная формальная оценка – Отправленная статья поддается формальной оценке Редакции (совместимость с профилем журнала и техническими требованиями), а затем направляется к редактору тематического отдела.

2. Квалификация Редакционным Комитетом – По одобрению статьи редактором отдела, Редакция консультирует стилистическую корректность с языковыми редакторами, а также статистические вычисления со статистическим редактором, если существует такая потребность. Статья попадает в список статей ожидающих публикацию в ежеквартальном Журнале, а также на обсуждение Редакционного Комитета и по одобрению направляется к рецензентам.

3. Процесс рецензии – Статья отправляется к двум независимым рецензентам, которые являются специалистами в данной отрасли (больше или ровных научной степенью с автором), и не связаны с автором/авторами. Одинаково автор, как и рецензенты не знают своих тождественности согласно принципу double-blind review (вдвойне слепая рецензия). (Скачать лист рецензии). После получения Редакцией двух листов рецензии автор информируется о возможных замечаниях и поправках рецензентов, которые должен нанести в тексте.

4. Решение о публикации статьи – Если один из рецензентов допустит текст к печати, а другой отвергнет, редактор отдела, к которому квалифицирована статья, а также Редакция на основании анализа замечаний, составленных в рецензиях и окончательной версии статьи, принимают решение о её направлении к третьему рецензенту. В ситуации, когда третий рецензент отбросит статью, Редакция изымает текст из списка ожидающих на опубликование в ежеквартальном Журнале и также сообщает о своем решении автора статьи.

5. Консультация с Научным Советом – После успешного завершения процедуры рецензии, заглавие и абстракт статьи консультируется с членами Научного Совета ежеквартальника – консультативным органом научного направления журнала.

6. Выбор номера статьи – Редакционный Комитет, учитывая мнение рецензентов выбирает статью, рекомендованную вниманию Читателей в данном номере ежеквартальника.

7. Proces recenzyjny trwa ok. 6 miesięcy.

Политика открытый доступ

Ежеквартальник BiTP „Безопасность и Пожарная Техника” публикуется в открытом и бесплатном доступе т.е. каждый пользователь в праве читать, копировать, печатать, распространять, цитировать и пересматривать открытые ресурсы, в тем полные тексты статей с сохранением авторских прав их создателей.

Пользователь использует помещенные в Ежеквартальнике статьи согласно лицензии CC-BY-SA 4.0., указывая на копии произведения информацию об источнике и авторе/авторах. 

Препятствие ghostwriting и guest autorship

Имея в виду подлинность публикуемых данных об авторском вкладе в возникновение статей, которые предъявляются к печати, и, чтобы избежать явлений типа ghostwriting и guest autorship, Редакция ежеквартального журнала BiTP “Безопасность и Пожарная Техника” обязывает авторов к тщательному подходу представления вклада третьих лиц в процессе возникновения статьи.

1) Ghostwriting имеет место тогда, когда вклад в возникновение статьи внесло лицо, неупомянутое в списке авторов или в благодарностях.

2) Guest autorship происходит тогда, когда статья была написана без участия лица, указанного в списке авторов или она сделала незначительный вклад в возникновение данной публикации.

Согласно поставлениям Министерства Науки и Высшего Образования Редакция просит авторов о предъявлении вклада отдельных лиц в создании статьи путём подачи процентного участия в сноске к заглавию статьи.

В случае подтверждения явлений типа ghostwriting или guest autorship Редакция будет информировать об этом научную организацию, трудоустраивающую автора, другие общества, в которых является он членом, другие научные центры и редакции журналов.

linia

Отправка текстов

Отправка текстов
Статьи следует направлять в редакцию посредством Издательской Системы. Редакция принимает к печати оригинальные научные статьи, предварительные отчёты, обзорные статьи, тематические исследования, а также статьи с практики для практики. Машинопись на польском, английском или русском языке не должна превышать 22 страниц (формат А4, шрифт Times New Roman 12 пунктов, межстрочный интервал 1,5), написан без разделения на столбцы (вместе 40 000 знаков, включая пробелы).

Плата за публикацию
Публикация статей в журнале бесплатная. Исключение составляют статьи, которые публикуются в ускоренном режиме. Тогда сумма за публикацию составляет 800 злотых. Платеж должна быть реализована после предварительной оценки статьи. Сумма покрывает затраты, связанные с издательским процессом. Сумма не возвращается в случае решения о отклонении статьи после рецензий.
Правила для авторов

Определения видов статей

 1. Оригинальная научная статья – описывает результаты ещё неопубликованных исследований и научных экспериментов автора или непосредственно подчинённой ему исследовательской группы, новые в отношении к существующим знаниям и достижениям в данной области, составляющие оригинальный вклад в мировую науку. Научные публикации обычно являются первичным научным источником.
 2. Предварительный отчёт – описывает предварительные, но на данном этапе обещающие результаты проведённых, но ещё неоконченных научных исследований.
 3. Обзорная статья – описывает актуальное состояние знаний в данной тематической области, время от времени при учтении спорных вопросов; в статье находятся теоретическое описание, актуальная и правильно выбранная литература, практический аспект вопроса; автор должен учесть неразрешенные проблемы, касающиеся этого вопроса.
 4. Тематическое исследование – анализ реальных случаев – статья включает описание события или случая (одного или несколько), интересного с научной или практической точки зрения; анализ этого события, дискуссию, основанную актуальной литературой, а также выводы, вытекающие из проведенного анализа.
 5. С практики для практики – основой этой статьи является опыт связанный с проведенными спасательными операциями или другими практиками, применяемыми в противопожарной охране; выводы вытянутые из этих практик могут иметь практическое применение в других похожих случаях.

Структурированные аннотации

Статья направленная в редакцию должна содержать двуязычную структурированную аннотацию оформленную согласно одному из нижеприведённых образцов. Статьи без структурированной аннотации содержащей минимум 2400 знаков с пробелами не будут допущены редакционным советом в рецензионный процесс.

 1. Структура аннотации оригинальной научной статьи / научного отчёта
 • Цель – должна ясно представлять гипотезу, поставленную в статье;
 • Проект и методы – инструменты и методы, использованные в исследованиях;
 • Результаты – результаты исследований;
 • Выводы – относительно гипотезы, а также возможные направления будущих исследований.
 1. Структура аннотации обзорной статьи / тематического исследования – анализа реальных событий
 • Цель – главные вопросы заданы в статье;
 • Введение – контекст / общий план представленного в статье вопроса / проблемы / события;
 • Методология – инструменты и методы, использованные в исследованиях;
 • Выводы – главные выводы, вытекающие из обзорного анализа / анализа реальных событий
 1. Структура аннотации статьи с практики для практики
 • Цель – главные вопросы заданы в статье;
 • Введение – контекст / общий план, представленного в статье вопроса / проблемы;
 • Выводы – главные выводы, вытекающие из статьи и их значение для данной области
 • Значение для практики – представление суггестии предлагаемого использования в практике

Если статья не отвечает ни одной из вышеприведённых структур, автор должен применить наиболее похожую структуру.

Авторы обязаны передать информацию, какой вид статьи они направляют в редакцию (оригинальная научная статья, предварительный отчёт, обзорная статья, тематическое исследование, статья с практики для практики), а также предварительно определить в который из нижеприведенных разделов редакция должна поместить статью:

 1. Aвторская глава*
 2. Лица пожарной охраны
 3. Организация и стратегическое руководство
 4. Гуманистические и общественные науки на благо безопасности
 5. Партнерство для развития в целях безопасности
 6. Исследования и развитие
 7. Сертификация, технические оценки и рекомендации
 8. Техника и технология
 9. Обучение и пропагандирование знаний
 10. С практики для практики
 11. Тематическое исследование – анализ реальных событий* К этому разделу Редакционный Совет пририсует особенно интересные статьи
 12. Служба спасения и медицина катастроф
 13. Здравоохранение
 14. Пожарная инженерия

Структура статьи

В файле со статей нельзя помещать информацию с данными про ее авторов.
Информация об авторстве статьи должна быть указана исключительно в соответствующих полях в Издательской Системе.

1. Структура оригинальной научной статьи/предварительного отчёта:

1) Заглавие – на польском или русском языке (Times New Roman 16 пунктов, ЗАГЛАВНЫЕ), а также на английском языке(Times New Roman 14 пунктов, строчные)

2) Структурированная аннотация (резюме) – четыре абзаца с заглавиями, записанные жирным шрифтом, около 2500 знаков с пробелами на польском языке либо русском языке и (но мин. 2400 знаков с пробелами) около 2500 знаков с пробелами на английском языке (но мин. 2400 знаков с пробелами); Times New Roman 10 пунктов. (От англоязычных авторов (родным языком которых является английский требуют аннотацию только на английском).

3) Ключевые слова (на польском и английском языках или русском и английском, либо только на английском (в случае англоязычных авторов) в общем до 10 выражений; Times New Roman, 10 пунктов)

4) Введение

5) Методы

6) Результаты

7) Дискуссия над методами и результатами

8) Подведение итогов/Выводы

9) Литература

 

2. Структура обзорной статьи, тематического исследования и статьи с практики для практики:

1) Заглавие – на польском или русском языке (Times New Roman 16 пунктов, ЗАГЛАВНЫЕ), а также на английском языке(Times New Roman 14 пунктов, строчные)

2) Структурированная аннотация (резюме) – четыре абзаца с заглавиями, записанные жирным шрифтом, около 2500 знаков с пробелами на польском языке либо русском языке и (но мин. 2400 знаков с пробелами) около 2500 знаков с пробелами на английском языке (но мин. 2400 знаков с пробелами); Times New Roman 10 пунктов. (От англоязычных авторов (родным языком которых является английский требуют аннотацию только на английском).

3) Ключевые слова (на польском и английском языках или русском и английском, либо только на английском (в случае англоязычных авторов) в общем до 10 выражений; Times New Roman, 10 пунктов)

4) Введение

5) Разделы, озаглавленные автором

6) Подведение итогов

7) Выводы

8) Литература

 

Литература

Литературные ссылки размещаются в конце статьи в порядке их появления в тексте. Библиографические ссылки следует подавать в одиночной версии. Фамилии и заглавия написанные кириллицей должны быть поданы в транслитерации в соответствии со стандартом BGN/PCGN. Рекомендуется обратить внимание в первую очередь на рецензированные публикации. В случае подробного цитирования, в тексте около номера приписанного статье, размещенной в списке Литературы, представляется также номер страницы, с которой происходит цитата, – напр. [2, s. 234]. Цитаты в национальном языке автора следует помещать в кавычках, иноязычные цитаты следует писать курсивом.

Примеры создания библиографических ссылок в списке литературы (основаны на системе цитирования Chicago):

 

Цитирование книг:

Landsberg G.S., Optika, Nauka, Moscow 1976.

Раздел групповой работы:

Suchorab P., Vliyaniye nefteproduktov na fiziko-mekhanicheskiye kharakteristiki betona, in: Udaleniye neftyanykh veshchestv s dorog i pochv, J. Rakowska (ed.), CNBOP-PIB, Józefów 2012, 37–44.

Цитирование журналов:

Neplokhov I.G., Razvitiye dymovykh pozharnykh izveshchateley, „Grani bezopasnosti” Issue 5, 2008, pp. 22-25.

Цитирование публикации из цифровых источников:

Ciekanowski Z., Motivatsiya i sistema otsenok, BiTP Vol. 29, Issue 1, 2013, pp. 29-33 [electr. doc.] http://czytelnia.cnbop.pl/czytelnia/31/348 [accessed: 2.05.2013].

Цитирование послеконференционных материалов:

Adamiec P., Problemy przy spawaniu i napawaniu części maszyn, in: Technologia maszyn. Zbiór referatów: III Naukowe Warsztaty Profesorskie – TM ‚97, II Forum Prac Badawczych‚ 96 – Kształtowanie części maszyn przez usuwanie materiału, Karpiński T. (ed.), Politechnika Koszalińska, Koszalin 1997, 23–31.

Цитирование сообщений с исследований:

Tsentr Issledovaniya Obshchestvennogo Mneniya, Soobshcheniye s issledovaniy: Аktual’nyye problemy i sobytiya [electr. doc.] http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4809 [accessed: 06.05.2013].

Цитирование законов, стандартов, директив Евросоюза :

1) Zakon ot 24 avgusta 1991 goda o Gosudarstvennoy Protivopozharnoy Sluzhbe (Zakonodatel’nyy vestnik 2009 No. 12, st. 68).

2) PN-EN 54-4:2001 Sistemy pozharnoy signalizatsii – Chast’ 4: Pitaniye.

3) Direktiva Komissii 2009/149/EC ot 27 noyabrya 2009 g. kasayushchayasya direktivy 2004/49/ES Evropeyskogo parlamenta i Soveta otnositel’no obshchikh pokazateley bezopasnosti i obshchikh  metodov rascheta zatrat avarii.

 

Таблицы, рисунки, иллюстрации

Подписи к таблицам, рисункам и иллюстрациям, а также содержание в таблицах, рисунках и иллюстрациях должны быть поданы в языке, на котором статья была написана также на английском языке. Таблицы следует дополнительно подготовить в отдельном приложении. Рисунки следует присылать в готовой форме к печати в виде отдельных файлов в формате jpg или tiff (мин. 300 dpi, весом около 1Мб).

Диаграммы созданные в программе Excel (или eё аналогах) надо передавать в формате .xls (формат программы Excel). Статьи с графическими изображениями плохого качества не будут приняты в печать. На все таблицы, рисунки, диаграммы, фотографии и др. обязательно должны быть ссылки. Изображения разработанные автором обозначаются подписью “Собственная разработка”.

Аббревиатуры

В конце статьи следует представить перечень всех использованных в тексте аббревиатур.

Авторские права

Автор

В сноске к фамилии автора следует подать полное название и адрес учреждения (также электронный), а в случае ведущего автора, также корреспонденционный адрес (адрес е-маил). Авторов просят о привлечении короткой биографической справки (около 50 слов). Если статья имеет больше чем одного автора, следует подать процентное участие отдельных личностей в возникновении статьи и описание способа участия в её подготовке (смотри Соавторство статьи) Редакция обязывается к соблюдению конфиденциальности информации, касающейся персональных данных авторов и рецензентов.

Соавторство статьи

Согласно определению о соавторстве, содержащемуся в публикации Министерства Науки и Высшего Образования под заглавием „Тщательность в научных исследованиях и уважение к правам интеллектуальной собственности” этот термин следует понимать в следующий способ:

Соавтор это каждый, кто даже написал небольшой фрагмент, внес творческий вклад в концепцию или системы, принимал участие в проектировании научных исследований, которые являются результатом данной работы. Соавтором не является лицо, которое выполняет административную деятельность, связанную с работой над созданием научного дела (напр. шеф научного учреждения, лицо, добывающее средства на исследования, лицо, собирающее данные или выполняющее статистические расчёты). Права на соавторство также не приобретает консультант, который делится своими знаниями.

В связи с вышеупомянутым Редакция обязывает авторов к подаче в статьях процентного вклада отдельных соавторов в возникновение статьи, то есть так называемой атрибуции (автор концепции, оснований, методов) – эту информацию следует поместить в Объявлении о соавторстве, прилагаемым к статьи представленной в редакцию.

Заявление об авторстве (Скачать)

Редакция обязывает также автора/авторов предоставить информацию об источниках финансирования исследований. Ответственность за подлинность вышеупомянутых данных несет лицо, представляющее статью к печати.

Авторское право

Aвтор отправляет Издателю по традиционной почте лицензионный договор, в котором предоставляет CNBOP-PIB неисключительное право использовать статью в установленных договором областях эксплуатации, в том числе публиковать и воспроизводить ее в печатной и электронной версиях, в том числе на сайте CNBOP-PIB и других научных электронных ресурсах с возможностей просмотра, скачивания и копирования. Автор удостоверяет в договоре, что работа не была опубликована раньше и не нарушает она авторских прав других лиц.

Лицензионный договор (Скачать)

Этика

Данные, опубликованные в ежеквартальном журнале “Безопасность и Пожарная Техника”, должны быть оригинальны. Не следует посылать текстов, которые были ранее опубликованы в другом журнале или монографии. Предоставление ложных данных, плагиатов и иной деятельности, которая может привести к ложным выводам, являются неэтичными.

Szczegółowe informacje o etyce publikacji i stwierdzeniu nadużycia w publikacji (opartych na zaleceniach Elsevier i wytycznych COPE dla wydawców czasopism), z którymi należy zapoznać się przed zgłoszeniem artykułu do redakcji, znajdą Państwo w poniższym linku.

Этика и злоупотребление в публикациях (Скачать)

Антиплагиатная система

Статьи поступающие в редакцию подвергаются оценке в анитплагиатной программе, работающей в режиме онлайн (Plagiat.pl). Отправление статей в редакцию означает акцептацию факта, что статья может быть подана такой оценке. О всех обнаруженных случаях научной нечестности редакция будет информировать соответствующие институциональные органы.

linia

Другие

Издательство

Czasopismo jest wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Dział Wydawnictw i Promocji

Nadwiślańska 213 05-420

Józefów k/Otwocka

e-mail: kwartalnik@cnbop.pl

tel.  +48 (22) 769 32 20

Патронаж
Журнал „BITP. Безопасность и Пожарная Техника” предлагает размещение рекламы событий (проектов, мероприятий) образовательного и научного характера. Это относится к мероприятиям локального, регионального, а также национального (общепольского) и международного масштаба и значения.

 

 

Scientific and Research Centre for Fire Protection
National Research Institute

CNBOP-PIB in Social Media