LANGUAGE:  PL  |  EN RU

КОНТАКТЫ

Adres

BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/Safety & Fire Technique

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy Instytut Badawczy

Nadwiślańska 213 05-420

Józefów k/Otwocka

 

Osoby do kontaktu

Катажина Шулеевска

Эльжбета Мушиньска

Анна Голиньска

Dział Wydawnictw i Promocji CNBOP-PIB

Tel.: +48 (22) 769 32 20
Email: kwartalnik@cnbop.pl

 

 

Wsparcie techniczne

Павел Буйны

Tel.: +48 (22) 769 33 95
Email: pbujny@cnbop.pl

 

 

Map / Directions

Scientific and Research Centre for Fire Protection
National Research Institute

CNBOP-PIB in Social Media