LANGUAGE:
  PL  |  EN 

BITP

BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Safety & Fire Technique

BiTP Vol. 52 Issue 4, 2018

 

SPIS TREŚCI

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Zastosowanie silikonów w ochronie przeciwpożarowej PDF

2. Rozpoznanie skażeń w Polsce – aktualny stan wiedzy PDF

3. Normatywna regulacja dyslokacji jednostek pożarniczych na Ukrainie PDF

4. Badanie zagrożenia wystąpienia pożaru ogniw akumulatorów stosowanych w samochodach elektrycznych PDF

 

OCENA ZGODNOŚCI

 

1. Zmiany w zakresie wymagań wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej znakowanych znakiem budowlanym PDF

2. Kable elektryczne w kontekście zagrożenia pożarowego i przepisów ochrony przeciwpożarowej PDF

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Zasady bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrofy budowlanej PDF

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF