LANGUAGE:  PL  |  EN RU

                

BiTP Vol. 50 Issue 2, 2018

 

SPIS TREŚCI

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Nauki o bezpieczeństwie – geneza, istota i perspektywy rozwoju

PDF

16-26

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Stworzenie krajowego kompleksu „Wizir” dla pomiarów dwukierunkowych współczynników polaryzacji odbicia i luminancji obiektów naturalnych i sztucznych

PDF

28-37

2. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez komendy powiatowe, miejskie i wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie serwisu Facebook

PDF

38-49

3. Określanie składników środków pianotwórczych mogących mieć decydujący wpływ na zmniejszenie chłonności odpadów sztywnej pianki poliuretanowej względem odpadów poakcyjnych pian

PDF

50-62

4. Badania właściwości absorpcyjnych pianek polimerowych stosowanych w krajowej produkcji hełmów strażackich

PDF

64-73

 

NAUKA DLA PRAKTYKI

1. Nowoczesne rozwiązania w zakresie segregacji medycznej na przykładzie systemu EvaCopNet

PDF

74-89

2. Stochastyczny charakter procesu ewakuacji ludzi z budynków

PDF

90-106

3. Porównanie modelowych czasów ewakuacji z przeprowadzonymi eksperymentami

PDF

108-119

 

OCENA ZGODNOŚCI

1. Nowe wymogi dla autonomicznych czujek dymu

PDF

120-131

 

RATOWNICTWO I MEDYCYNA KATASTROF

1. Jakie są granice kwalifikowanej pierwszej pomocy?

PDF

132-140

 

STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

1. Koncepcja interaktywnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach

PDF

142-156

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

CNBOP-PIB W SOCIAL MEDIA