LANGUAGE:
  PL  |  EN 

BITP

BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Safety & Fire Technique

REKOMENDACJE I NAGRODY

Rekomendacje dla Czasopisma

Szanowni Państwo,
Bezpieczeństwo powszechne gwarantują: doskonała organizacja, nowe techniki i technologie będące efektem badań innowacyjnych i rozwojowych wzmocnione najlepszymi praktykami. Wszystko to można znaleźć w Kwartalniku Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.
Dlatego czytam “Bezpieczeństwo i Technikę Pożarniczą” i rekomenduję to czasopismo wszystkim, dla których bezpieczeństwo to nie tylko puste słowa.

Waldemar Pawlak
Wiceprezes rady Ministrów,
Minister Gospodarki,
Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP


Wzrastające z każdym rokiem zagrożenie wraz z wprowadzeniem coraz to nowszych rozwiązań technicznych i technologicznych przy zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów stawiają przed CNBOP, jako placówką naukowo-badawczą, coraz to nowe wyzwania, a jednocześnie oczekiwania środowiska związanego z ochroną przeciwpożarową.
Uważam, że wyznaczanie kierunków działania w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa to zadanie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, które doskonale spełnia swoją rolę, czego najlepszym przykładem jest wydawnictwo – kwartalnik „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”
Wiedza jest wielką siłą, która z pokolenia na pokolenie wzbogaca społeczeństwo i naszą formację, dając każdemu z nas możliwość wszechstronnego rozwoju.
Sam czytam kwartalnik „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” i polecam go jako wzór standardów na miarę oczekiwań naszego środowiska. rekomenduję również ten Kwartalnik osobom na co dzień zajmującym się ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną.

Generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Szef Obrony Cywilnej Kraju


Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy od niemal czterdziestu lat wytycza i inspiruje rozwój w dziedzinie tak istotnej jak bezpieczeństwo powszechne.
Wydany przez Instytut Kwartalnik “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” pokazuje co jest ważne dla bezpieczeństwa dziś, ale także wytycza trendy na przyszłość, realizując w ten sposób koncepcję społecznej odpowiedzialności instytucji naukowych.
Sam czytuję Kwartalnik CNBOP i polecam go wszystkim, dla których życie w bezpiecznym państwie ma znaczenie.

Zbigniew Sosnowski
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Podejście naukowe, które gwarantuje kwartalnik “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, do zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, staje się wypełnieniem potrzeby chwili, ale i wyrazem profesjonalizmu wynikającego z możliwości wykorzystania teorii naukowej w rozwiązaniach praktycznych.
Wieloprofilowość publikacji zamieszczanych w kwartalniku gwarantuje postrzeganie bezpieczeństwa w różnych jego odcieniach, dotyka również obszaru szeroko rozumianego ratownictwa. Dlatego polecam i rekomenduję kwartalnik z racji jego niezwykłe merytorycznego charakteru.

dr n. med. Robert Gałązkowski
Dyrektor SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe


Państwowa Straż Pożarna i Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to przede wszystkim ludzie, ale również organizacja i ważny dla mnie obszar zainteresowania – wyposażenie, sprzęt i ochrony osobiste strażaka, w tym ich właściwa eksploatacja. Dlatego lekturę “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” od dawna zaczynam od rozdziałów poświęconych technice i technologii oraz badaniom i rozwojowi w tej dziedzinie.
Wszystkim zainteresowanym tym wyjątkowym wydawnictwem polecam jednak, także wszystkie pozostałe działy tematyczne. Każdy z nas znajdzie tu coś ważnego, a przede wszystkim ciekawego dla siebie.

Nadbrygadier Marek Kowalski
Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej


Instytut Lotnictwa prowadzi szeroko pojęte działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego między innymi dużych aglomeracji miejskich.
Ranga bezpieczeństwa w lotnictwie jest nie do przecenienia. Jednym z jego podstawowych elementów jest właśnie bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Od lat korzystamy z wydawnictw Centrum Naukowo-badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

W szczególności chciałbym Państwu zarekomendować kwartalnik “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”.

Prof. dr inż. Witold Wiśniowski
Dyrektor Instytutu Lotnictwa


Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Jednak w dzisiejszym zurbanizowanym, zautomatyzowanym i zinformatyzowanym świecie jest coraz więcej zagrożeń, które wpływają na funkcjonowanie całych społeczeństw, instytucji czy pojedynczych osób. Często nie w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo nasze codzienne życie zależy od sprawnego działania systemów energetycznych, bankowych czy informatycznych oraz z tego, jak bardzo są one ze sobą wzajemnie powiązane. Systemy, które miały zapewniać komfort życia czasami bywają zagrożeniem. W tym kontekście przed Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej stoi ogromne wyzwanie. Identyfikacja zagrożeń, których wcześniej nie było. Wymaga to stosowania nowych metod badawczych i poszerzania wiedzy z zakresu relacji pomiędzy infrastrukturą, bezpieczeństwa, a społeczeństwem. Dostarczanie tej wiedzy i rozwiązań sprawdzonych w toku prowadzonych badań jest bardzo ważne dla obywatela jak i państwa.
Ważne także, aby taką wiedzę posiadali nie tylko eksperci czy naukowcy. Dlatego upowszechnianie informacji jest równie istotne jak prowadzone badania. Kwartalnik “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” ma więc ogromna rolę do spełnienia. Życzę całej Redakcji wielu sukcesów na tym polu. Jak twierdził Platon – “Wiedza jest drugim słońcem”.

Marek Komorowski
p.o. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa


Jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – analityczno-eksperckiego zaplecza obsługującego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – chciałbym podkreślić znaczenie kwartalnika “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, będącego jedną z lektur obowiązkowych ekspertów Biura zajmujących się problematyką bezpieczeństwa pozamilitarnego.
Pragnę podkreślić, że badania prowadzone w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także upowszechnianie informacji w tym obszarze i edukowanie zainteresowanych podmiotów sprawiają, że działalność Wydawców Kwartalnika w znaczący sposób przyczynia się do zwiększania efektywności działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Możliwość korzystania z efektów pracy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego przyczynia się do wzbogacania wiedzy oraz pracy analityków BBN zajmujących się tym obszarem ochrony państwa i jego obywateli.
Korzystając z okazji chciałbym pogratulować Redakcji udanej realizacji projektu, jakim jest prowadzenie Kwartalnika oraz życzyć dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Stanisław Koziej – Sekretarz Stanu
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego


Bezpieczeństwo powszechne, w tym przeciwpożarowe, jest niezwykle ważnym zagadnieniem wpływającym na standard naszego zdrowia i życia. Ważność tej tematyki postrzegam zarówno z pozycji wszystkich nauk technicznych, jak i środowiska związanego z budową i utrzymaniem infrastruktury drogowej.
Tematyka bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ratownictwa wiąże się ze wszystkimi obszarami działalności instytutów badawczych – technicznych, medycznych, przyrodniczych. Wynika z tego potrzeba podejmowania wspólnych działań i strategii oraz interdyscyplinarnej współpracy, aby stosując nowe technologie skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom przyrodniczym i cywilizacyjnym. Z mojego punktu widzenia cenne są właśnie te wydawnictwa, które wiedzę z laboratoriów przenoszą do szerokich odbiorców z różnych dyscyplin naukowych oraz do przemysłu.
Wydawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB kwartalnik “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” w sposób profesjonalny ukazuje tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, prezentując nowoczesne technologie i zdobycze nauki oraz możliwości ich praktycznego zastosowania.

Prof. Leszek Rafalski
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce
Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów


Jako Minister Spraw Wewnętrznych pragnę podkreślić znaczenie kwartalnika “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” dla pogłębiania i popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Kwartalnik stanowi cenne źródło informacji o pracach prowadzonych w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym oraz dostarcza informacji z zakresu rozwoju techniki pożarniczej na świecie. Artykuły prezentowane w Kwartalniku dają pracownikom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zajmującym się tematyką ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej możliwość wzbogacenia wiedzy potrzebnej w ich pracy zawodowej.
Pragnę wyrazić uznanie dla Redakcji Kwartalnika za jego profesjonalne prowadzenie oraz złożyć życzenia wielu dalszych sukcesów.

Jacek Cichocki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo to niewątpliwie jedna z najważniejszych spraw dla Państwa oraz dla jego obywateli. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w którym pracuję jako Podsekretarz Stanu, dba, żeby nikt nie musiał się obawiać o swoje zdrowie, życie czy mienie w sytuacjach kryzysu.
Jak pokazały ostatnie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, którego Polska była współorganizatorem, dobrze przygotowane i zorganizowane zawody mogą być świetną wizytówką oraz powodem do dumy dla całego kraju. Podczas EURO 2012 dzięki zaangażowaniu ponad 14.000 ratowników PSP blisko 3 miliony fanów piłki nożnej w pięciu strefach kibica i kilkaset tysięcy na czterech stadionach czuło się bezpiecznie. Jednak swoją służbę wobec społeczeństwa trzeba wypełniać nie tylko od wielkiego święta, ale i w zwykłych codziennych momentach życia, tak jak teraz, gdy rozpoczął się sezon grzewczy i wzrasta zagrożenie zatrucia się tlenkiem węgla.
Dlatego też tak ważne jest, aby służby i instytucje mające zapewnić bezpieczeństwo krajowi miały dostęp do naukowych, fachowych publikacji i aby były profesjonalnie przygotowane do wszystkich zdarzeń.
Wydawany przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy kwartalnik “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” jest bardzo cennym i pożytecznym źródłem informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności dla całego środowiska. Dostęp do naukowych publikacji umieszczonych w Kwartalniku, które są napisane przez fachowców i ekspertów, pozwala na ciągły techniczny postęp i podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się tematyką bezpieczeństwa.

Składam Redakcji Kwartalnika podziękowania za dotychczasową pracę, za te 28 opublikowanych numerów kwartalnika “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” oraz życzę wielu jeszcze następnych wydań.

Stanisław Rakoczy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Podsekretarz Stanu


Jako przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków pragnę  pogratulować Jubileuszowego, 30. wydania kwartalnika  “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” oraz wyrazić uznanie dla pogłębiania i popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej wyznacza m.in. kierunki działania w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Te role spełnia doskonale, czego przykładem jest także wydawnictwo “Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”. Głównym założeniem działania Poselskiego Zespołu Strażaków, jest pomoc w realizacji celów straży pożarnych – ochrona ludności w sytuacji zagrożeń. To są podstawy bezpieczeństwa tak niezbędnego dla dobrego życia i samopoczucia każdego z nas.
Stąd moje wielkie uznanie dla CNBOP i jego wydawnictwa, które polecam jako wzór standardów obowiązujących w środowisku ochrony przeciwpożarowej.

Krystyna Skowrońska
Przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków
Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP

Nagrody

2015

VII edycję Targów „EuroInvent 2015” poświęcono popularyzacji osiągnięć naukowych, ocenie ich wartości naukowej, tworzeniu i rozwijaniu koncepcji badawczych, transferu technologii, a także wdrożeniom wynalazków. Targom towarzyszyły „Europejskie techniczne targi ksiązki naukowej, artystycznej i literackiej “EUROINVENT”, podczas których złotym medalem za wysoką jakość naukową i techniczną wyróżniono kwartalnik „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/Safety & Fire Technique”.

2013

Nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w VI Edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych dla kwartalnika CNBOP-PIB „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”.

2012

Grand Prix SAWO przyznane CNBOP-PIB przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii „Inne wyroby i rozwiązania związane z tematyką Targów SAWO” dla Kwartalnika „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, podczas XXI edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO.