LANGUAGE:
  PL  |  EN 

BITP

BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Safety & Fire Technique

Kontakt

Adres

“Safety & Fire Technology” (do 2018 r. BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/Safety & Fire Technique)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213,

05-420 Józefów k/Otwocka

 

Osoby do kontaktu

Sekretarz Redakcji: mgr Elżbieta Muszyńska-Połeć

Redaktor Techniczny: mgr Katarzyna Szulejewska

Dział Wydawnictw i Promocji CNBOP-PIB

Tel.: +48 (22) 769 32 20
Email: kwartalnik@cnbop.pl