LANGUAGE:  PL  |  EN RU

About Quarterly

 

Editorial Office

Contact

Address

Quarterly Journal “Bezpieczenstwo i Technika Pozarnicza/Safety & Fire Technique”

Scientific and Research Centre for Fire Protection National Research Institute

213 Nadwiślańska Street

05-420 Józefów k/Otwocka

Poland

 

Editorial Staff 

Editorial Secretaries:  Katarzyna Szulejewska, M.A., Elżbieta Muszyńska, M.A.

Technical Editors: Anna Golińska, M.A., Monika Smoczyńska M.A.

Tel.: +48 (22) 769 32 20

E-mail: kwartalnik@cnbop.pl

 

ADVISORY BOARD

Bogdan Z. Długogórski, Prof., Murdoch University in Perth, Australia

Aleš Dudáček, Prof. Ph.D. Eng., Technical University of Ostrava, Czech Republic

prof. Fan Weicheng, State Key Laboratory of Fire Science – University of Science and Technology of China, China

prof. Andrey Kuzyk, Lviv State University of Life Safety, Ukraine

Aleksandr Wasiljewicz Matjuszyn, Ph.D., All-Russian Scientific Research Institute of Fire Safety (VNIIPO), Russia

Shamsutdin Sharabutdinovich Dagirov, Ph.D., State Fire Academy of EMERCOM of Russia, Russia

Rainer Koch, Prof. Ph.D. Eng., University of Paderborn, Institute for Fire and Rescue Technology in Dortmund, Germany

Venkatesh Kodur, Prof. Ph.D. Eng., Michigan State University, United States of America

Jesús Ignacio Martínez Paricio, Prof., Universidad Complutense de Madrid, Spain

Hauke SpethPh.D. Eng., Institute for Fire and Rescue Technology in Dortmund, Germany

Lech Starczewski, Prof. WITPIS, Military Institute of Armoured and Automotive Technology, Poland

Asif Usmani, Prof., BRE Centre for Fire Safety Engineering – The University of Edinburgh, Great Britain

Ai Sekizawa, Ph.D. prof., Tokyo University of Science, Japan

 

EDITOR-IN-CHIEF

Dariusz Wróblewski, Ph.D., Scientific and Research Centre for Fire Protection National Research Institute, Poland

 

EDITORIAL SECRETARY

Katarzyna Szulejewska, M.A., Scientific and Research Centre for Fire Protection National Research Institute, Poland

Elżbieta Muszyńska, Scientific and Research Centre for Fire Protection National Research Institute, Poland

 

EDITORIAL COMMITTEE

Robert Wolański, Ph.D., The Fire Service College of the State Fire Service in Krakow – Section Editor: Research and Development

Mariusz Feltynowski, Ph.D., CNBOP-PIB Scientific and Research Centre for Fire Protection National Research Institute – Section Editor: Case Study – Analysis of the Actual Events

Mariusz Chomoncik, M.D., The Fire Service College of the State Fire Service in Krakow – Section Editor: The Best Practice in Action

Grzegorz Stankiewicz, Ph.D. Eng. – Section Editor: Training and Knowledge Promotion

Tomasz Węsierski, Ph.D., The Main School of Fire Service – Section Editor: Technique and Technology

Magdalena Witt, Ph.D., Poznan University of Medical Sciences – Section Editor: Rescue and Disaster Medicine

Jacek Zboina, Ph.D., CNBOP-PIB Scientific and Research Centre for Fire Protection National Research Institute – Section Editor: Certificates, Approvals and Recommendations

Krzysztof Biskup, M.Sc.Eng., The National Headquarters of the State Fire Service of Poland – Section Editor: Partnership for Safety Innovation

Dorota Brzezińska, Ph.D., Lodz University of Technology – Section Editor: Fire Engineering

Beata Janas, M.D., The Maria Skłodowska-Curie Institute of Oncology – Section Editor: Health Protection

Yuliya Mazur, M.Sc.Eng., CNBOP-PIB Scientific and Research Centre for Fire Protection National Research Institute – Language Editor – Russian Language

Agnieszka Siłuszyk, Ph.D., Siedlce University of Natural Science and Humanities – statistical editor

Elżbieta Muszyńska, B.A., CNBOP-PIB – Editorial Secretary

TECHNICAL EDITORS

Anna Golińska, M.A., CNBOP-PIB

Monika Smoczyńska, M.A., CNBOP-PIB

Reviewers

2017

 1. Bartkowiak Danuta, dr – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 2. Biedugnis Stanisław, prof. zw. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Politechnika Warszawska
 3. Bieńkowski Paweł, dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Wrocławska
 4. Boduszek Daniel, dr hab. prof. – University of Huddersfield
 5. Borecka-Biernat Danuta, dr hab. prof. nadzw. – Uniwersytet Wrocławski
 6. Budzyński Mieczysław, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 7. Cebula Grzegorz Marek, dr n. med. – Uniwersytet Jagielloński
 8. Chwała Wiesław, dr hab. – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 9. Czarnocki Krzysztof, dr inż. – Politechnika Lubelska
 10. Dworecki Stanisław, prof. zw. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 11. Dygdała Roman, prof. zw. dr hab. – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
 12. Dymek Stanisław, prof. zw. dr. hab. inż. – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 13. Dziubiński Marek, prof. zw. dr hab. inż. – Politechnika Łódzka
 14. Fehler Włodzimierz, dr hab. prof. UPH – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 15. Feltynowski Mariusz, bryg. dr inż. – CNBOP-PIB
 16. Garstka Tomasz, dr inż. – Politechnika Częstochowska
 17. Glema Adam – dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Poznańska
 18. Gor’kova Irina Alekseevna, prof. – Herzen State Pedagogical University of Russia, Rosja
 19. Grabarek Iwona, dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Warszawska
 20. Grabowski Andrzej, dr hab. inż. prof. nadzw. – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
 21. Grajewski Sylwester, dr inż. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 22. Guzewski Piotr, dr – Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
 23. Gwizdałła Tomasz, dr hab. – Uniwersytet Łódzki
 24. Kalinenko Ludmiła, dr – Ukraiński Instytut Naukowo-Badawczy Obrony Cywilnej, Ukraina
 25. Karczewski Jerzy, dr
 26. Kaszuwara Waldemar, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 27. Kaźmierski Tomasz, dr inż. – Politechnika Poznańska
 28.  Kielin Jan, st. bryg. w st. spocz. mgr inż. – CNBOP-PIB
 29. Kieliszek Sylwester, st. bryg. w st. spocz. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 30. Klukowski Krzysztof, prof. dr hab. n. med. – Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego
 31. Konieczny Jerzy, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 32. Kosowski Bogdan, dr hab. inż. prof. nadzw. – Uniwersytet Jagielloński
 33. Kovalev A.I., dr – Uniwersytet w Czerkasach, Ukraina
 34. Kowalski Marek, nadbryg. w st. spocz.
 35. Krzyżyńska Renata, dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Wrocławska
 36. Kubiak Krzysztof, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 37. Kubiak Tomasz, dr – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego
 38. Kubiak Tomasz, prof. dr hab. inż. – Politechnika Łódzka
 39. Kubicki Grzegorz, dr inż. – Politechnika Warszawska
 40. Kulbik Marian, dr hab. inż. – Politechnika Gdańska
 41. Kwietniewski Marian, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 42. Lachiewicz Stefan, prof. zw. dr hab. – Politechnika Łódzka
 43. Leszczyński Piotr Konrad, dr – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 44. Longwic Rafał, dr hab. inż. prof. nadzw. – Politechnika Lubelska
 45. Malara Zbigniew, prof. zw. dr hab. inż. – Politechnika Wrocławska
 46. Mizerski Andrzej, st. bryg. dr hab. inż. prof. nadzw. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 47. Młynarczyk Mariusz, ppłk dr – Akademia Sztuki Wojennej
 48. Nogalski Bogdan, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Gdański
 49. Obolewicz Jerzy, dr inż. – Politechnika Białostocka
 50. Pecio Mariusz, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 51. Pich Robert, mjr dr inż. – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 52. Piechowiak-Lamparska Joanna Maria, dr – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 53. Płaczek Adam, dr – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 54. Pozierak Andrzej, st. bryg. w st. spocz. mgr inż.
 55. Półka Marzena st. bryg. dr hab. prof. nadzw. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 56. Rak Janusz, prof. zw. dr hab. inż. – Politechnika Rzeszowska
 57. Roguski Jacek, dr inż. – CNBOP-PIB
 58. Runkiewicz Leonard, prof. dr hab. inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 59. Rutkiewicz Artur, dr inż. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 60. Rzeszut Katarzyna, dr hab. inż. – Politechnika Poznańska
 61. Salomonowicz Zdzisław, mł. bryg. dr inż . – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 62. Schroeder Maciej, nadbryg. w st. spocz.
 63. Sekizawa Ai, dr prof. – Tokyo University of Science, Japonia
 64. Selianinau Mikhail, dr hab. prof. nadzw. – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 65. Skomra Witold, dr inż. – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 66. Skowroński Wojciech, prof. zw. dr hab. inż. – Politechnika Wrocławska
 67. Słota Krzysztof, dr inż. – Politechnika Śląska
 68. Smyk Stanisław, dr hab. inż. prof. nadzw. – Akademia Sztuki Wojennej
 69. Sobczyk Bartosz, dr inż. – Politechnika Gdańska
 70. Sokołowski Grzegorz, ks., dr hab. prof. nadzw. – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 71. Sowizdraniuk Piotr, st. kpt. dr inż. – SA PSP w Krakowie
 72. Stec Małgorzata, dr – Uniwersytet Rzeszowski
 73. Stelcer Bogusław, dr – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 74. Suligowski Ziemowit, prof. dr hab. inż. – Politechnika Gdańska
 75. Sygit Bogusław, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Łódzki
 76. Szczerba Jacek, dr hab. inż. prof. nadzw. – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 77. Szopa Tadeusz, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 78. Ścibiorek Zbigniew, prof. dr hab. inż. – Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 79. Ścieranka Grzegorz, dr inż. – Politechnika Śląska w Gliwicach
 80. Talarek Marcin, mgr inż. – Instytut Techniki Górniczej
 81. Terelak Jan F., prof. dr hab. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 82. Traciłowski Tomasz, bryg. mgr inż. – SA PSP w Krakowie
 83. Turkowski Romuald, prof. dr hab. – Uniwersytet Warszawski
 84. Urban Józef, ks. dr hab. nauk teologicznych – Uniwersytet Opolski
 85. Wagner Peter, dr – Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów
 86. Węgrzyński Wojciech, dr inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 87. Wiszniowski Robert, prof. dr hab. – Uniwersytet Wrocławski
 88. Witkowski Artur, dr – The University of Central Lancashire, Wielka Brytania
 89. Wojewódzka-Żelezniakowicz Marzena, dr hab. med. – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 90. Wolff Andrzej, dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 91. Zboina Jacek, bryg. dr inż. – CNBOP-PIB
 92. Zeńczak Michał, dr hab. inż., prof. nadzw – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecin

2016

 1. Abramowicz Marian, prof. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 2. Arestovich D.N., dr – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);
 3. Augustyn Sławomir, płk dr. hab. inż. – Akademia Sztuki Wojennej
 4. Bagieński Jan, dr hab. inż., prof. nadzw. Pol.Pozn. – Politechnika Poznańska
 5. Banyś Witold, mgr inż. – SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
 6. Berezuckiy Vyacheslav, prof. – National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute (Ukraina)
 7. Białecki Ryszard, prof. dr hab. inż. – Politechnika Śląska
 8. Błaszczyk Andrzej, prof. dr hab. inż. – Politechnika Łódzka
 9. Bobrinev E.V., Federal State Establishment All Russian Research Institute for Fire Protection of Ministry of Russian Federation for Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters (Rosja)
 10. Bobyak V.V., dr – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);
 11. Boczkowska Anna, dr hab. inż., prof. PW – Politechnika Warszawska
 12. Brzezińska Dorota, dr inż. – Politechnika Łódzka
 13. Buczkowski Daniel, dr inż. – Instytut Przemysłu Organicznego
 14. Burciu Zbigniew, prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. prof. zw. AMG – Akademia Morska w Gdyni
 15. Cała Jan
 16. Celiński Maciej, dr inż. – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 17. Chruzik Katarzyna, dr inż. – Politechnika Śląska
 18. Cieślik Jerzy, dr hab. – Akademia Leona Koźmińskiego
 19. Czarnecki Robert, st. bryg. mgr inż. – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 20. Długosz Marek – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
 21. Dobrzyńska Renata, dr inż. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 22. Dyja Henryk, prof. dr hab. inż. – Politechnika Częstochowska
 23. Dziubiński Marek Stanisław, prof. dr hab. inż. – Politechnika Łódzka
 24. Fedorov A.V., dr hab. prof. – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 25. Frolov A.I., dr – Tomsk State University (Rosja)
 26. Furmański Piotr, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 27. Furtak-Niczyporuk Marzena, dr n. med. – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 28. Gajek Agnieszka, dr – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 29. Gałązkowski Robert, dr hab. n. med. – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 30. Glema Adam, dr hab. inż. prof. PP – Politechnika Poznańska
 31. Głowiński Józef, prof. dr hab. inż. – Politechnika Wrocławska
 32. Gnyba Marcin, dr inż. – Politechnika Gdańska
 33. Grabowski Andrzej, dr hab. inż, prof. nadzw. CIOP-PIB – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 34. Grabowski Paweł, dr inż. – Politechnika Warszawska
 35. Grajewski Sylwester, dr inż.- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 36. Grosset Ryszard, dr prof. UTH – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej
 37. Grucza Bartosz, dr – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 38. Guliński Jacek, dr hab., UAM – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 39. Gumińska Jolanta, dr hab. inż. – Politechnika Śląska
 40. Iftodi L.A. – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 41. Izak Piotr, dr hab. inż. prof. nadzw. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 42. Jaskółowski Waldemar, bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 43. Karczewski Jerzy, dr
 44. Kaziev M.M., dr – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 45. Kitsak A.I., dr – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);
 46. Klapsa Wojciech, mł. bryg. mgr inż. – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 47. Klemens Rudolf, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 48. Konieczny Jerzy, prof. zw. dr hab. – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 49. Kosowski Bogdan, dr hab. inż. prof. nadzw. WSZOP – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 50. Koszczyc Tadeusz, prof. dr hab. – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 51. Kovalev A.I., dr – Academy of Fire Safety named after Chernobyl Heroes (Ukraina);
 52. Kowalski Robert, dr hab. inż., prof. nadzw. PW – Politechnika Warszawska
 53. Kowolik Bernard, dr inż. – Politechnika Śląska
 54. Kram Dorota, dr inż.- Politechnika Krakowska
 55. Król Pawel, dr inż. – Politechnika Warszawska
 56. Kubiak Tomasz, dr – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP woj. Zachodniopomorskiego
 57. Kubicki Grzegorz, dr inż. – Politechnika Warszawska
 58. Laskowska Zofia, dr inż.
 59. Lesiak Piotr, inż. – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 60. Leszczyński Tomasz, st. bryg. w st. spocz. mgr inż.
 61. Maj Piotr, dr inż. – Politechnika Warszawska
 62. Majchrzak Dariusz, płk dr hab. – Akademia Obrony Narodowej
 63. Maranda Andrzej, prof. dr hab. inż. – Wojskowa Akademia Techniczna
 64. Marzec Marek, dr – Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP
 65. Matyka Maciej, dr – Uniwersytet Wrocławski
 66. Matysiak Antoni, prof. dr hab. inż. – Uniwersytet Zielonogórski
 67. Mądrzycki Przemysław, ppłk dr inż. – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 68. Michailiuk Bogdan, dr hab. inż. – Akademia Sztuki Wojennej
 69. Mikhaylov E.S., mgr – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 70. Mitkowski Piotr, dr inż. – Politechnika Poznańska
 71. Mizera-Pietraszko Jolanta, dr – Uniwersytet Opolski
 72. Mizerski Andrzej, bryg. dr hab. inż. prof. SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 73. Musioł Dariusz, dr inż. – Politechnika Śląska
 74. Musioł-Urbańczyk Anna, dr inż. – Politechnika Śląska
 75. Navrotskiy O.D., dr – Research Institute of Fire Safety and Emergencies (RIFSE) Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus (Białoruś);
 76. Nawrat Stanisław, prof. dr hab. inż. – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 77. Nowakowski Mirosław, dr hab. inż., prof. ITWL – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 78. Nowicki Tomasz, st. bryg. mgr – Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
 79. Obolewicz Jerzy, dr inż. – Politechnika Białostocka
 80. Ogrodnik Paweł, dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 81. Pak Elena – EMERCOM of Russia (Rosja)
 82. Paszkiewicz Adam, dr hab. – Uniwersytet Łódzki
 83. Pekhotnikov A.V- VNIIPO, Federal State Establishment All Russian Research Institute for Fire Protection of Ministry of Russian Federation for Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters (Rosja)
 84. Piasta Wojciech Grzegorz, dr hab. inż. prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska
 85. Pich Robert, mjr dr inż. – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
 86. Porowski Rafał, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 87. Półka Marzena, st. bryg. dr hab. prof. nadzw. SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 88. Roguski Jacek, dr inż. – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 89. Różański Paweł, dr – AWF, Wydział Biała Podlaska
 90. Rubin Jan Antoni, dr inż. – Politechnika Śląska
 91. Runkiewicz Leonard, prof. dr hab. inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 92. Rzeszut Katarzyna, dr hab. inż. – Politechnika Poznańska
 93. Salamonowicz Zdzisław, mł. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 94. Sekret Robert, prof. dr hab. inż. – Politechnika Częstochowska
 95. Semerak M.M., prof. dr hab. – Lviv Polytechnic National University (Ukraina)
 96. Skowroński Wojciech, prof. dr hab. inż. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 97. Solarz Jarosław, dr inż. – Akademia Sztuki Wojennej
 98. Sowizdraniuk Piotr, st. kpt. dr – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
 99. Sozański Marek, prof. dr hab. inż. – Politechnika Poznańska
 100. Stempiński Szczepan, dr – Uniwersytet Szczeciński
 101. Sulik Paweł, dr inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 102. Sulimenko V.A., dr – State Fire Academy of EMERCOM of Russia (Rosja)
 103. Szczerba Jacek, dr hab. inż., prof. nadzw. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 104. Ścieranka Grzegorz dr inż. – Politechnika Śląska
 105. Śleszyński Przemysław, dr hab., prof. nadzw. IGiPZ – Polska Akademia Nauk
 106. Telak Jerzy, dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 107. Teodorczyk Andrzej, prof. dr hab. inż. – Politechnika Warszawska
 108. Tyburska Agata, mł. insp. dr hab. – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 109. Wąs Jarosław, dr inż. – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 110. Węgrzyński Wojciech, mgr inż. – Instytut Techniki Budowlanej
 111. Wiśniewski Tomasz, mł. bryg. mgr inż. – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 112. Witkowski Artur, dr inż. – University of Central Lancashire (Wielka Brytania)
 113. Włodarski Andrzej, prof. dr hab. inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 114. Wnęk Waldemar, st. bryg. dr inż. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 115. Wolański Robert, bryg. dr inż. – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 116. Zamiar Zenon, prof. dr hab. – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
 117. Zieliński Mariusz, prof. dr hab. – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 118. Zyśko Dorota, dr hab. prof. nadzw. – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2015 (download)

2014 (download)

linia

Rules

Aims and thematic scope of the journal

„Safety & Fire Technique“ is a peer-reviewed scientific journal. BiTP publishes the following types of articles: original scientific articles, preliminary reports, review articles, case studies and best practice in action. Its aim constitutes in supporting the knowledge transfer in Poland and abroad, promoting research results and innovative projects as well as providing education on safety.

Quarterly’s thematic scope:

 • Fire protection
 • Crisis management
 • Civil protection
 • Fire safety engineering
 • Education focused on safety
 • Processes of combustion, explosion and extinguishing
 • Safety of buildings
 • Firefighting technologies
 • Rescue and Disaster Medicine
 • Safety management
 • Safety strategy
 • Other topics related to broadly understood safety
Databases
 • EBSCO
 • J-Gate
 • Ulrich’s Periodicals Directory
 • Index Copernicus
 • Referativny Zhurnal/VINITI
 • RINC
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB
 • BazTech
 • CyberLeninka
 • CEON Biblioteka Nauki
 • e-publikacje Nauki Polskiej
 • ibuk.pl
 • Google Books / Google Play
Review Procedure

All incoming texts to the Editorial Board undergo the following procedure in accordance with the guidelines set by the Ministry of Science and Higher Education:

1. Initial formal evaluation – Received article is subjected to a formal evaluation by the Editorial Board (compatibility with magazine profile and technical requirements) and then sent to the editor of the thematic section.

2. Qualification by the Editorial Committee – Once the article is accepted by the editor, the editorial department will consult the style with the language editors and the statistics with the statistical editor, if necessary. The article is placed on the waiting list of articles to be published in the Quarterly and is simultaneously discussed by the Editorial Board. Then, once the article is approved, it is sent to the reviewers.

3. Review procedure – The article is sent to two independent reviewers who are experts in the field (with a higher or equal degree as the author), and are not affiliated with the author / authors. Both the author and the reviewers do not know each other’s identities which is in accordance with the principle of double-blind review. (Download review sheet). Upon receipt of two reviews, the author is informed of any possible comments and revisions which should be included in the text.

4. The decision to publish the article – If one of the reviewers allowed to print the article and the other rejects it, the Editor, who is in charge of the article and the Editorial Board, based on the observations made in the reviews and the final version of the article, make the decision to send the article to a third reviewer. In a situation where the third reviewer rejects the article, the Editorial Board withdraws the article from the waiting list of articles to be published in the Quarterly and informs the author of the article about the decision.

5. Consultation with the Advisory Board – Once the review procedure is successfully completed, the title and abstract of the article are consulted with the members of the Advisory Board of the Quarterly – consultative body of the scientific path of the magazine.

6. Selection of recommended article – Editorial Committee, after taking into account the opinion of the reviewers, selects an article recommended to the readers in a given Quarterly.

7. Review process  takes approximately 6 months.

The Editorial Committee enables the authors to submit a paper within an accelerated procedure. The payment covered by the author or an institution which finances his research equals 800 zlotys. The sum is paid after the initial assessment of the article and its qualification to the review procedure. The sum covers the costs related to publication process. The payment will not be refunded if the article is rejected after the review process.

Open access policy

The Quarterly “Safety & Fire Technique” is published in free and open access, i.e., each user can read, copy, print, spread, cite and search open resources, including full texts of articles, respecting the copyright of its authors. A user can take advantage of articles published in the Quarterly in accordance with the CC-BY-SA 4.0 license, indicating on the copy of the material information about the source and authors.

Ghost-writing and guest authorship boundaries

In scientific research articles, ghost-writing and guest authorship is considered a misconduct.

1) Ghost-writing occurs when the input to an article is by a person who is not named in the list of authors or excluded from acknowledgements.
2) Guest authorship describes a situation where an article is created without participation or with a negligible contribution of a person named in the list of authors.

In accordance with directions from the Minister of Science and Higher Education, the Editorial Board requires authors to disclose individual contributions to articles in percentage terms, by an annotation to the title of an article.

With due regard to the need for integrity of information concerning authors and to avoid situations known as ghost-writing and guest authorship, the BiTP Editorial Board requires authors to disclose honest information about third parties who participate in the creation of submitted articles. Where ghost-writing or guest authorship is identified, the Editorial Board will inform the author’s Research Establishment, associations of which the author is a member, other Research Centres and Editorial Boards of different publications about the incident.

linia

Sending texts

Sending texts

Articles should be submitted via Editorial System in “Submit an article” subpage. Editors accept for publication original research material, short scientific report, review articles, case studies – analysis of actual events and best practice in action articles. The script in Polish or Russian or English should not exceed 22 pages (A4 format, Times New Roman 12 pts., 1.5 interspaced), written without a division into columns (Total 40,000 symbols, including spaces).

Publication fees

Publication in BITP Quarterly is free of charge. The exclusion are the articles submitted to the Journal within an accelarated procedure. The payment covered by the author or an institution which finances his research equals 800 zlotys. The sum is paid after the initial assessment of the article and its qualification to the review procedure. The sum covers the costs related to publication process. The payment will not be refunded if the article is rejected after the review process.

Guide for Authors

Types of articles

1. Original scientific article – describes the results of not yet published research and scientific experiments carried out by the author, or a team of scientists directly subordinated to him/her. The results are new in relation to the foregoing knowledge and achievements in the particular field, and constitute original contribution to the world’s science. Such publications are usually scientific primary sources.
2. Short scientific report (initial report; survey report) – describes initial but at this stage promising results of conducted, but still unfinished research.
3. Review article – describes the current state of knowledge in the particular thematic field, sometimes providing controversial issues and contentions; involves both theoretical (current and properly chosen literature) and practical description of the topic; the author should include into the article unresolved problems related to the issue.
4. Case study – analysis of actual events – an article of this type includes: description of the untypical event / case (one or more), difficult from the scientific and practical point of view; the analysis of this event, discussion based on the up-to-date literature and conclusions derived from the conducted analysis.
5. Best practice in action – the basis for this type of article are experiences related to carried out rescue actions and other fire protection operations, conclusions of which can have practical application in other similar cases.

Structured abstracts

An article submitted for publication shall have a structured abstract written in two languages in accordance with one of the following examples. Articles without structured abstracts and with less than 2400 symbols including spaces will not be qualified for the reviewing process.

 1. Abstract structure of an original scientific article / short scientific report
 • Purpose – should clearly state the hypothesis which is formulated in the article;
 • Project and methods – tools and methods used in the research;
 • Results – the outcome of the study;
 • Conclusions – the outcome in relation to the hypothesis and possible directions for future research.
 1. Abstract structure of a review article / case study – analysis of actual events
 • Purpose – main questions made in the article;
 • Introduction – context / background of the issue/problem introduced in the article;
 • Methodology – methods or tools used in the analysis;
 • Conclusions – main conclusions derived from a review article / analysis of actual events.
 1. Abstract structure of an article best practice in action
 • Purpose – main questions made in the article;
 • Introduction – context / background of the issue / problem introduced in the article;
 • Conclusions – main conclusions derived from the review article / analysis of actual events;
 • Practical significance – presentation of suggested application for practice.

If the article does not fit none of the aforementioned structures, a most adequate structure shall be applied. Authors are obliged to inform the editorial office about the type of article they are sending (an original scientific article, a review article, a scientific report, a case study – analysis of actual events or best practice in action article). Moreover, they shall qualify tentatively the article into one of the following chapters:

 1. Author’s Chapter*
 2. People involved in firefighting
 3. Organization and Strategic Management
 4. Humanities and Social Sciences in the Context of Safety
 5. Partnership for Safety Innovation
 6. Research and Development
 7. Certification, Technical Assessments and Recommendations
 8. Technique and Technology
 9. Training and Knowledge Promotion
 10. Best practice in action
 11. Case Study – Analysis of Actual Events
 12. Rescue and Disaster Medicine
 13. Health Protection
 14. Fire Engineering

*Editorial Committee qualifies here particularly important articles.

Article’s structure

File with an article should not involve any any data that could suggest the authors of the paper.

Information aobut the authors should be entered only in the Editorial System Interface.

1. Structure of an original scientific article/short scientific report:

1) Title – in Polish or Russian (Times New Roman 16 pts., upper-case CAPITALS) and in English (Times New Roman 14 pts., lower-case).

2) Structured Abstract – four paragraphs with headings in boldface type, about 2500 symbols – including spaces in Polish or Russian (but not less than 2400) and about 2500 symbols – including spaces in English (but not less than 2400); Times New Roman 10 pts. (Native English-speaking authors are requested to provide the abstract only in English language).

3) Keywords (in Polish and English or Russian and English, or only in English in case of native English-speaking authors, a total of 10 phrases; Times New Roman 10 pts.).

4) Introduction

5) Methods

6) Results

7) Discussion about methods and results

8) Summing-up/Conclusions

9) Literature

 

2. Structure of a review article/case study – analysis of actual events / best practice in action article:

1) Title – in Polish or Russian (Times New Roman 16 pts., upper-case CAPITALS) and in English (Times New Roman 14 pts., lower-case).

2) Structured Abstract – four paragraphs with headings in boldface type, about 2500 symbols – including spaces in Polish or Russian (but not less than 2400) and about 2500 symbols – including spaces in English (but not less than 2400); Times New Roman 10 pts. (Native English-speaking authors are requested to provide the abstract only in English language).

3) Keywords (in Polish and English or Russian and English, or only in English in case of native English-speaking authors, a total of 10 phrases; Times New Roman 10 pts.).

4) Introduction

5) Chapters titled by the author

6) Summing-up

7) Conclusions

8) Literature

Literature

Literature references are identified at the end of the article in a sequence as they appear in the text. Bibliographic commentary should be in a uniform version. Names and titles, written in Cyrillic should appear in the transliteration in accordance with the BGN/PCGN transliteration system. It is recommended that, in the main, referenced material should be publications, which have been reviewed. In the case of precise quotations in the text against the number of an assigned publication located in the literature index, one should also include the page number, of the quotation source e.g. [12, p. 234]. Polish quotations should be inserted within quotation marks. Quotations in other languages should be written in italics.

Examples of bibliographic references in the literature index (based on the Chicago Citation Style):

Book references:

Szczerba K., Safe Home, Publisher CNBOP-PIB, Józefów 2012.

Chapter from joint sources:

Suchorab P., The impact of crude oil based products on the physical and mechanical properties of concrete, in: Removal of oil derived substances from roads and the soil, J. Rakowska (Ed.), Publisher CNBOP-PIB, Józefów 2012, 37-44.

Journal article:

Mizerski A., Foams as carriers of chemicals for neutralizing contamination, BiTP Vol. 29 Issue 1,2013, pp. 87–93.

Article in an online journal:

Ciekanowski Z., Motivation and system of periodic assessment, BiTP Vol. 29 Issue 1, 2013, pp. 29–33 [electr. doc.] http://czytelnia.cnbop.pl/czytelnia/31/348, [accessed: 3.05.2013].

Material from conferences:

Adamiec P., Problems encountered during welding and repair of machinery, in: Machine Technology. Collection of papers: III Professorial Scientific Workshops – TM ’97, II Research Work Forum ’96 – Shaping of machine parts by the removal of substances, T. Karpiński (ed), Publisher Politechnika Koszalińska, Koszalin, 1997, 23–31.

Research communications:

Centre for Research of Public Opinion, Research communication: Actual problems and incidents, [electr. doc.] http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4809, [accessed: 06.05.2013].

Statute, standards and EU Directives:

 • Statute dated 24 August 1991 concerning The Polish State Fire Service (Dz. U. [Journal of Laws] 2009 No. 12 item 68).
 • PN-EN 54-4:2001 Fire alarm systems – Part 4: Power supply.
 • Commission Directive 2009/149/WE dated 27 November 2009 concerning directive 2004/49/WE of the European Parliament dealing with community safety indicators and community methods of calculating costs of incidents.

Tables, figures and illustrations

Captions for tables, figures and illustrations as well as texts in tables, figures and illustrations should be in the language in which the article was written and in English. Tables should be incorporated in the text and, additionally, produced in a separate file and submitted as an enclosure to the article. As a rule, figures should be submitted in a form ready for printing, in separate files (jpg or tiff format – minimum 300 dpi, about 1MB). Diagrams made in Excel (or its analogue) should be sent in .xls format. Articles without graphic elements of appropriate quality will not be printed. Authors shall always indicate sources while presenting tables, figures, diagrams and photographs or inform about own elaboration using caption: “Author’s own elaboration”.

Abbreviations

At the end to the article the author should draw up the list of abbreviations used in the paper with the information what they stand for.

Copyright

Author

The authors name should be accompanied by a note reflecting the full name of the institution, and the address for correspondence (e-mail address). Authors are requested to enclose a short biographical note (about 50 words). If an article has more than one author, it is necessary to indicate the percentage contribution of each individual to the creation of the article as well as the scope of authors’ contribution (see Co-authorship)Editors are obliged to preserve the confidentiality of personal information about authors and reviewers.

Co-authorship

Co-authorship, as defined by the Polish Ministry of Science and Higher Education in the publication ‘Reliability in research and respect for intellectual property rights’ should be understood in the following way:

A co-author is a person who has: written even a small fragment, made a creative contribution to the concept or format, participated in the design of a research project, from which a given piece of work represents the outcome. A co-author is not a person who performs administrative tasks related to a research project (e.g. head of a research establishment, a person raising research funding, a person engaged with data collection or someone performing statistical calculations). The right to co-authorship is not acquired by a consultant who shares his/her knowledge.

Accordingly, authors are obliged to identify, in percentage terms, co-author contributions and reveal the actual input of an individual co-author to original scientific papers, i.e. attribution (author of the concept, assumptions, methods). Such information should be included as the Declaration of author’s contribution which should send as a form of an attachment with the article.

Author contribution statement and information on funding source (Download)

Authors are also requested to provide information about funding sources supporting the work described in an article. Responsibility for veracity of the above mentioned information rests with the person submitting the script for publication.

Copyright

The author sends to the Publisher, via snail mail, a license agreement in which he or she grants CNBOP-PIB a non-exclusive license to use the article in defined fields of exploitation. On this basis the Editorial Office can publish the article in question as well as copy it in print and electronic version (including CNBOP-PIB website) and distribute it in other integrated scientific resources with the possibility for reading, downloading and copying. In the Agreement the author also confirms that the work has not been published previously and that the article does not infringe other persons’ copyright.

License agreement (Download)

Ethics

Material published in BiTP should be original. Articles reproduced previously in other journals and specialist study publications should not be submitted. Falsified data, plagiarism and any other inappropriate act, which could lead to false conclusions, is unethical.

Detailed information concerning Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (based on Elsevier recommendations and COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors) which should be read before submitting the article for publication, can be found under the following link.

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (Download)

Anti-plagiarism system

The articles sent to the editing office are checked by Internet anti-plagiarism system (Plagiat.pl). If an author sends his/her article to the editing office he or she automatically accepts the fact that the article can be assessed in such a context. All cases of author’s unreliability in research will be reported by the editing staff to appropriate administrative authorities.

linia

Others

Publisher

Quarterly Journal “Bezpieczenstwo i Technika Pozarnicza/Safety & Fire Technique”

Scientific and Research Centre for Fire Protection National Research Institute

213 Nadwiślańska Street

05-420 Józefów k/Otwocka

Poland

e-mail: kwartalnik@cnbop.pl

tel.  +48 (22) 769 32 20

The Quarterly

The Quarterly is published by the Scientific and Research Centre for Fire Protection National Research Institute. BiTP Safety & Fire Technique offers promotion of your educational and scientific events (projects). This regards to local, regional, national as well as nationwide and international events. The editorial staff reserves the right to edit the promotional materials. Event’s organizers bear the responsibility for the published texts.

Scientific and Research Centre for Fire Protection
National Research Institute

CNBOP-PIB in Social Media