LANGUAGE:  PL  |  EN RU

                

O czasopiśmie

 

Redakcja

Kontakt
Recenzenci

linia

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma
Bazy
Proces recenzji
Polityka Open Access

Zapora ghostwriting i guest autorship

linia

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów
Opłaty autorskie
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Etyka
System Antyplagiatowy

linia

Inne

Wydawca
Patronat

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

CNBOP-PIB W SOCIAL MEDIA