Open Access

    LANGUAGE:  PL  |  EN RU

                

Najnowsze artykuły

Polecamy do przeczytania artykuły z najnowszego numeru BiTP Vol. 48 Issue 4, 2017

Zmiany strukturalne w stali konstrukcyjnej wywołane epizodami jej nagrzewania i stygnięcia podczas pożaru
ZOBACZ |
Metodologia skrócenia czasu swobodnego rozwoju pożaru
ZOBACZ |
Analiza ryzyka dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych stwarzających zagrożenie wybuchem
ZOBACZ |
Kilka słów o rozmowie duszpasterskiej
ZOBACZ |

Więcej
Najczęściej pobierane

Najczęściej pobierane artykuły w 2016 roku
 

Możliwości wykorzystania symulatorów w szkoleniu operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych
ZOBACZ |

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych – studium przypadku

ZOBACZ |

Analiza porównawcza metod eksploatacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych

ZOBACZ |

Praktyczne aspekty ewakuacji ludzi ze szpitali

ZOBACZ |

Więcej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

CNBOP-PIB W SOCIAL MEDIA