LANGUAGE:  PL  |  EN RU

                

Najnowsze artykuły

Polecamy do przeczytania artykuły z najnowszego numeru BiTP Vol. 46 Issue 2, 2017

Elektromagnetyczne zagrożenia balistyczne podczas służby funkcjonariuszy straży pożarnej
ZOBACZ |
Terroryzm niekonwencjonalny jako potencjalne zagrożenie dla Polski
ZOBACZ |
Analiza wyposażenia stosowanego przez grupy poszukiwawczo-ratownicze podczas działań w kraju i za granicą
ZOBACZ |
Zygmunt Jarosz – pionier pożarnictwa polskiego
ZOBACZ |

Więcej
Najczęściej pobierane

Najczęściej pobierane artykuły w 2016 roku
 

Możliwości wykorzystania symulatorów w szkoleniu operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych
ZOBACZ |

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych – studium przypadku

ZOBACZ |

Analiza porównawcza metod eksploatacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych

ZOBACZ |

Praktyczne aspekty ewakuacji ludzi ze szpitali

ZOBACZ |

Więcej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

CNBOP-PIB W SOCIAL MEDIA