LANGUAGE:  PL  |  EN RU

                

Najnowsze artykuły
Polecamy do przeczytania artykuły z najnowszego numeru BiTP Vol. 43 Issue 3, 2016

Subiektywna ocena możliwości utraty nośności konstrukcji budowlanej w warunkach pożaru ZOBACZ |
Stosowanie systemów kaset straży pożarnej – zapewnienie dostępu do obiektu w przypadku nieobecności personelu na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych ZOBACZ |
Zastosowanie symulacji wirtualnej do szkolenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektu na przykładzie terminalu lotniczego
ZOBACZ |
Zagrożenie pożarowe Puszczy Białowieskiej
ZOBACZ |
Więcej
Najczęściej pobierane
Najczęściej pobierane artykuły w 2016 roku

Możliwości wykorzystania symulatorów w szkoleniu operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych
ZOBACZ |
Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych - studium przypadku ZOBACZ |
Analiza porównawcza metod eksploatacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych
ZOBACZ |
Praktyczne aspekty ewakuacji ludzi ze szpitali
ZOBACZ |
Więcej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy

CNBOP-PIB W SOCIAL MEDIA